Mwah

Kijk goed naar
vandaag,
morgen ziet er 
weer anders uit.

THERAPIE

Word jouw natuurlijke stroom onderbroken? Loop je vast? Weet je niet hoe je verder kan? Weet je niet hoe je ermee kan omgaan? Zit er een oud trauma of patroon? Een ziekte of psychosomatische klachten? Onzekerheden of remmende gedachten? Vluchtmechanismen (dagdromen, middelengebruik, uitstelgedrag, koopwoede, ect.)? Angst- en/of paniekaanvallen? Perfectionistische of faalangstige neigingen? Bepaalde gevoeligheden en/of kwetsbare delen?

Ik bied een luisterend oor. Breng samen met jou hetgeen waar je mee worstelt in beeld. We kijken naar wat nog niet bewust kan of mag zijn, en dus onderbewust leeft (en de impact die dit op je heeft). We trachten moeilijke, pijnlijke gevoelens te doorvoelen, zodat ze er mogen zijn. En niet onderdrukt hoeven te worden. We geven hetgeen gebeurt een plaats. Maken zichtbaar wat jouw plaats hierin is of welke plaats jij wil innemen. We onderzoeken wat jou telkens opnieuw doet vastlopen, welke barrières er zijn, wat je nodig hebt om opnieuw te bewegen, te stromen, het gevoel te krijgen dat je leeft en er mag en kan zijn.

Dit kan een kortdurend traject zijn, maar kan evengoed meer tijd vergen, om op een dieper niveau te kijken en voelen wat er speelt.

 

COACHING

Mogelijk heb je reeds een therapeutische weg afgelegd. Heb je eerder nood aan een traject waarin je bepaalde gevoeligheden/kwetsbaarheden/vaardigheden extra onder de loep wil leggen. Met als doel deze bewuster te maken en/of op een andere manier te ontwikkelen of in te zetten.

In de coaching wordt, indien aangewezen en gewenst, gewerkt vanuit een lichaamsgerichte en/of energetische invalshoek. Dit houdt in dat we naast het voeren van gesprek, naar ons lichaam gaan luisteren. Omdat het ons vaak op een heel directe manier vertelt hoe we in mekaar zitten, hoe het met ons gesteld is. Het lichaam is in die zin een grote bron van kennis en hulp. Het fijne van het luisteren naar je lichaam bestaat er ook in, dat je zelf niets hoeft te bedenken over wat er mogelijk speelt, omdat je het (leert) voelen. Het gehele lichaam, niet enkel het hoofd dus, is een ingang, een toegang, tot ons innerlijk. Via welke wij onszelf kunnen leren zien, kennen, begrijpen en (be-)handelen.

 

THERAPIE EN COACHING

Voor mij is het belangrijk om begeleiding aan te bieden, in een open context. Dat wil zeggen dat deze op diverse basis kan gebeuren.

  • Online: Je hoeft je niet te verplaatsen. Handig als je verder af woont, niet in de mogelijkheid bent om het traject van en naar de praktijk af te leggen, je meer op je gemak voelt in je vertrouwde omgeving, of om andere redenen, eigen aan jouw situatie.
  • In de praktijk: Je verkiest een directere aanwezigheid. Je verplaatst je naar een specifieke praktijkruimte die los staat van je eigen omgeving. 
  • In de natuur: Je houdt van buiten zijn, je wil graag wat meer buiten komen omdat je al genoeg binnen zit, je vindt een praktijkruimte te eng of beperkt, je wil het geijkte pad eens letterlijk loslaten.

Dit zijn drie heel eigen, op zichzelf staande bewegingen. Deze kunnen en/of mogen elkaar ook afwisselen, aanvullen gedurende jouw persoonlijk proces.