Mwah

Kijk goed naar
vandaag,
morgen ziet er 
weer anders uit.

Evolucie = Praktijk voor ervaringsgerichte, psychosociale therapie & Lichaamsgerichte coaching

Binnen (praktijkadres/online)
Ervaringsgerichte, psychosociale gesprekstherapie & lichaamsgerichte coaching (individueel en relatie)
Begeleiding van gesprekken tussen ouders en adolescente kinderen (gezin)

Buiten (natuur)
Stiltewandelingen (groep)
Wandeltherapie (één op één)

 

Evolucie = Beweging (in woord en beeld)

Evolucie is voortdurend in beweging.
Nieuwe ervaringen, opleidingen, leeftijdsfasen, de veranderende context in de wereld en de ontwikkeling van nieuwe behoeftes, vragen en problematieken die dit met zich meebrengt, vraagt om telkens opnieuw af te stemmen op wat er gebeurt, verandert en leeft. Dit vindt zijn weerslag in de praktijk; in de therapie en coaching.

Hetgeen ik onderweg zijnde ondervind, zet ik eveneens om in woord (zie Luciebelletjes) en beeld. (zie Instagram; declercq_lucie).
Hiermee tracht ik uitdrukking te geven aan het natuurlijk proces van groei, bloei en verval, dat we ons dag na dag eigen trachten te maken.