Over Evo en Lucie

Lucie


Ik ben geboren in 1968 in een West-Vlaams dorp, Westouter. Ik ben een kind van een Belgische vader en een Nederlandse moeder. Op mijn veertien jaar zijn wij met het ouderlijk gezin verhuisd naar Antwerpen. Van dorp naar stad. Al in het vierde leerjaar wist ik dat ik therapeut wilde worden. Toen ik na mijn middelbaar een studiekeuze moest maken twijfelde ik echter tussen de sociale sector of actrice worden. Dat eerste heeft het gehaald en ik studeerde maatschappelijk werk. Ik deed vervolgens verschillende jobs in het werkveld om dan op mijn eenendertig te starten met wat ik al altijd wilde, een therapieopleiding. Zonder twijfel is deze opleiding een openbaring voor me geweest. Niet lang erna ontdekte ik dat ik hooggevoelig ben en heb me daar op gestort. Ik ging er lezingen over geven, begeleidde gespreksgroepen en gaf er cursus over. Helaas stortte op mijn zevenendertig mijn wereld in toen ik chronisch vermoeid werd. Er volgden vele jaren van bezig zijn met genezing zoeken. Dat was op een moment waarop ik had willen een kind krijgen. Midden in dat proces leer ik de man kennen waar ik op mijn veertig mee trouw. Ik verhuis naar Leuven en kom zo in de mogelijkheid mij in een gezin met twee kinderen te integreren. Een paar jaar later wordt er geen mensenkind, maar wel Evolucie geboren.

 

In heel mijn levensloop hebben periodes van opbouw zich afgewisseld met intense ziekteprocessen. Dat maakt dat ik me erg ben gaan verdiepen in het thema 'genezing'. Zonder meer kan ik stellen dat dit bloed, zweet en veel tranen heeft gekost. Maar mij tegelijkertijd steeds een stap verder heeft gebracht en van mij een ervaringsdeskundige heeft gemaakt.

 

Mijzelf beschouw ik als een heel bewegend iemand. Beweging kan echter niet bestaan zonder stilstand. Mijn in beweging zijn wisselt zich dan ook af met momenten, fases, periodes waarin ik de tijd neem om even stil te staan. Wanneer ik weer op adem ben kan ik mijn beweging verder zetten. Soms kies ik echter niet voor de stilstand. Dan dwingt de gebeurtenis mij ertoe of doet mijn lichaam dat. Het is ook mogelijk om in beide polen door te schieten. Doorschieten in beweging maakt dat je in de blinde actie terechtkomt. Doorschieten in de stilstand kan tot verlamming leiden. Met beide dynamieken ben ik vertrouwd. Het vraagt van mij een voortdurend zoeken naar een zo groot mogelijk evenwicht. Dit vraagt geduld, tijd, ruimte, energie, aandacht, bewustzijn, bezinning, mildheid. Het is een aanhoudend leerproces. Het is stap voor stap op weg zijn.

 

De laatste vijf jaar bestaat mijn weg uit heel wat overgang. En in die dynamiek bevind ik me nog. Ik ben naast ervaringsgericht gesprekstherapeut ook ervaringsgericht coach geworden. Gesprekstherapie is verruimd met lichaamsgericht werk, intuïtief- en impulsgericht werk. Ik ben van hulpverlener naar patiënt gebombardeerd door een intense breuk in mijn persoonlijk proces. Ik doorliep ziekte, gevolgd door revalidatie, gevolgd door herstel, gevolgd door opbouw. Ik ben van getrouwde vrouw overgegaan naar een gescheiden vrouw. Heb een gezin met stiefkinderen verruild voor een leven waarin ik alleen woon. Mijn ruim en mooi appartement/praktijk is ingewisseld voor een kamer. Van een fitnesser werd ik een hardloper. Van een veertiger hopte ik naar een vijftiger.

 

Zo gebeurde het dat ik Evolucie, in volle bloei, bruusk moest onderbreken. Mijn fysieke therapiepraktijk heb moeten stopzetten om diep in proces te gaan. In die zin is Evolucie blijven evolueren en heeft ze niet stilgestaan, al was dat niet zichtbaar. Op individueel niveau heeft het me een complexe en langdurige crisis gekost en op wereldniveau kost het ons nu allen een globale crisis ... maar het stemt me erg positief dat ik vandaag, net dáárdoor, mijn professioneel en creatief 'kind' nieuw leven in kan blazen en dit samen met mijn-zelf opnieuw kan neerzetten in de wereld.

 

 

Evo


Opleiding

2016: Instrument voor Hulp — ITIP — Nederland
2012: Traject "Ontdek je eigen frequentie" — Filip Lowette — België
2011: Trainersopleiding "Zelfvertrouwen en Assertiviteit" — School voor Zelfvertrouwen — België
2010: Nascholing "Oplossingsgericht Werken" — Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk — Nederland
2002: Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie — Kempler Instituut Nederland — Nederland
1999: Academie voor Schrijfkunst (Eerste Jaar) — België
1996: Getuigschrift "Pedagogische Bekwaamheid" — België
1992: Maatschappelijk Werk - Sociaal Cultureel Werk — België

 

Ervaring

Als maatschappelijk werker tewerkgesteld als opvoedster, in het buurtwerk, in een PMS-centrum, in een dienst voor leesbevordering.
Als psychosociaal therapeut tewerkgesteld in een centrum voor relatietherapie en seksualiteit. Eigen zelfstandige praktijk: individuele, relatie- en gezinstherapie. Begeleiding van gesprekken tussen adolescenten en hun ouders. Begeleiden van gespreksgroepen rond hooggevoeligheid. Geven van lezingen over hooggevoeligheid, kinderen met moeilijke ouders en gezond worden. Begeleiding van een praatcafé voor hooggevoeligen (HSP Vlaanderen, eigen praatatelier). Cursussen hooggevoeligheid en gezondheid. Publicatie van artikels.

 

Soms, als je op een donkere plek bent, denk je dat je begraven bent, maar je bent eigenlijk geplant.

Christine Caine